Thursday, February 09, 2006

CAP GO MEH

Bai Ri, 12 Er Yue 2006...
Yiiipiii... Diundang makan makan...

Gong xi.. Gong xi..
What we are gonna do?? Enjoying "special menu" Cap Go Meh.. off-course.. Mmm.. Nyami.. I'll bring my guitar.. Today,.. Gw mesti ngapalin the "Yue Liang Dai-Biao Wo De Xin". Even Raul, I want him to sing that song.. So, we can sing it together at the day of CAP GO MEH..

YUE LIANG DAI-BIAO WO DE XIN..
By: Theresa Teng
Ni wen wo ai ni you duo shen
Wo ai ni you ji fen
Wo de qing ye zhen
Wo de ai ye shen
Yue liang dai-biao wo de xin..
Ni wen wo ai ni you duo shen
Wo ai ni you ji fen
Wo de qing bu yi
Wo de ai bu bian
Yue liang dai-biao wo de xin..
Qing qing de yi ge wen
Yi jing da dong wo de xin
Shen shen de yi duan qing
Jiao wo sh-nian da ru-jin...

Rara Vebles blog @ 8:02 PM

Photobucket - Video and Image Hosting